Question Title

* 1. Først litt bakgrunnsinfo! Hvor bor du? 

Question Title

* 2. Din alder?

Question Title

* 3. Kjønn

Question Title

* 4. Hvilke av følgende svar passer for din deltakelse under Oslo Jazzfestival 2023? (Kryss av på alle svar som passer for deg)

Question Title

* 5. Hvordan fikk du billetter til det du deltok på? (Kryss av på alle svar som passer for deg)

Question Title

* 6. Hvor fornøyd var du med totalopplevelsen av de konsertene / arrangementene
du var på? Utdyp gjerne i kommentarfelt.

Question Title

* 7. Hvor mange dager deltok du på Oslo Jazzfestival 2023?

Question Title

* 8. Hvor eller på hvilken måte fikk du greie på / fulgte med på det som skulle
skje under Oslojazz? (Kryss av på alle svar som passer for deg)

Question Title

* 9. Har du deltatt / skal du delta på noen av følgende festivaler i år?

Question Title

* 10. Hvor sannsynlig er det at du kommer tilbake til Oslo Jazzfestival i 2024?

T