Screen Reader Mode Icon
Veien inn i fremtiden for CFO – en spørreundersøkelse fra Xledger

Vi gjennomfører en undersøkelse for å bedre forstå muligheter og utfordringer du som CFO/økonomileder opplever. Svarene skal sammenlignes med funnene fra en tilsvarende undersøkelse fra 2020, og mot internasjonal forskning og innsikt fra bransjeeksperter. 

Funnene presenteres i en samlerapport som sendes til de som har deltatt i undersøkelsen (om du ønsker/samtykker).  

Undersøkelsen er besvart på 3-4 minutter. 

Question Title

* 1. Hva er din tittel?

Question Title

* 2. I hvilken bransje jobber du?

Question Title

* 3. Hvor mange ansatte har din bedrift?

0 av 12 besvart
 

T