Du som hytteeigar er viktig for reiselivet i Sunnhordland!

Samarbeidsrådet for Sunnhordland / Visit Sunnhordland arbeider for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen. For at me skal få best mogleg kunnskap og informasjon til det vidare arbeidet ønskjer me at du som hytteeigar tek deg tid til å fylle ut spørjeundersøkinga.

Dei som svarer på undersøkinga og som noterer epost adressa si til slutt, vil vera med i trekninga av ein apple watch. For dei som ikkje oppgjev epostadressa er spørjeundersøkinga anonymisert.

Dersom du har spørsmål til undersøkinga kan du ta kontakt med Samarbeidsrådet på epost: firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no 

På førehand takk for hjelpa!

 
 
 

0 av 24 besvart
 

T