• English
  • Norsk
Kjære gjest,

Vi inviterer deg til å vere med på ei viktig reise - ei reise som ikkje berre handlar om å oppleve, men også om å skape. Vi ønskjer å gjere di neste reise endå betre, men vi treng di hjelp.

Dine opplevingar og inntrykk er verdifulle for oss. Ved å dele di tilbakemelding kan du hjelpe oss med å forstå kva som betyr mest for deg, og korleis vi kan utvikle og forbetre reisemålet vårt.

Med beste helsing,
Visit Fjordkysten og Sunnfjord

T