18. november, Oslo

Det blir gjort filmopptak under konferansen

Question Title

* 1. Jeg vil delta på konferansen
Tidlig-ute-rabatt ved påmelding før 24. september gis automatisk

Question Title

* 2. Jeg ønsker å delta på festmiddagen (inkludert i pris)

Question Title

* 3. Kontaktinformasjon

Question Title

* 4. Min organisasjon / Utdanningsinstitusjon

Question Title

* 5. Hvem skal faktura skal sendes til?
Fakturering gjøres etter konferansen, og du kan avbestille kostnadsfritt helt frem til 11. november. 

Question Title

* 6. Fakturareferanse

Question Title

* 7. De påmeldte vil få deltagerliste med navn og institusjon. Hvis du IKKE vil stå på lista, kryss av her:

Dette er FuNs personvernspolicy: https://fleksibelutdanning.no/gdpr-personvern/

T