Hva er din oppfatning av reiselivet i Lillehammer & Gudbrandsdalen?

Kjære Fritidsboligeier!
 
Lillehammer & Gudbrandsdalen er merket som et bærekraftig reisemål, og vi ønsker å jobbe for at regionen skal være et godt sted for både lokalbefolkning, fritidsboligeiere og besøkende.
 
Din oppfatning er viktig for hvordan vi skal utvikle oss som reisemål.  Undersøkelsen tar 3-5 minutter, og alle som svarer  er med i trekningen av en Google Nest Mini høyttaler!
På forhånd tusen takk for hjelpen!
 
Hilsen Visit Lillehammer
lillehammer.com
 

Question Title

* 1. Hva er din holdning til reiselivssatsingen i Lillehammer & Gudbrandsdalen?

Question Title

* 2. Hvor viktig mener du reiselivet er for Lillehammer & Gudbrandsdalen og regionens befolkning, med tanke på arbeidsplasser, næringsutvikling, stabilitet, forutsigbarhet i lokalsamfunnet mm.

Question Title

* 3. Reiselivet i Lillehammer & Gudbrandsdalen skal utvikles etter bærekraftige prinsipper, som innen reiselivet betyr at man skal ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktig. Mener du dette er en riktig måte å utvikle reiselivet på?

Question Title

* 4. Synes du Lillehammer & Gudbrandsdalen fremstår som et bærekraftig reisemål?

Question Title

* 5. Synes du Lillehammer & Gudbrandsdalen har en god og troverdig miljøprofil?

Question Title

* 6. Hvilke bærekraftutfordringer mener du Lillehammer & Gudbrandsdalen står overfor?

Question Title

* 7. Tror du det er viktig at Lillehammer & Gudbrandsdalen markedsføres som et bærekraftig reisemål?

Question Title

* 8. Hvor viktig mener du det er at kommunen støtter reiselivsutviklingen i regionen?

Question Title

* 9. Det diskuteres antall fritidsboliger i regionen. Mener du at det er nok fritidsboliger på din destinasjon og at det ikke bør bygges flere?

Question Title

* 10. Er du interessert i å motta informasjon fra både kommunen og fra reiselivet via en webside/app?

Question Title

* 11. Dersom du svarte ja, hvilken type informasjon ønsker du? Du kan sette flere kryss

Question Title

* 12. Dersom det hadde vært mulig å melde seg inn i en medlemsklubb med fordeler/tilbud i området du er tilknyttet - ville du meldt deg inn?

T