Velkommen til spørreundersøkelsen "Jobb og koronaviruset" for Data- og Kommunikasjonsteknologi. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge studentenes situasjon i jobbmarkedet som følge av koronaviruset.

T