Velkommen til spørreundersøkelsen!

Tusen takk til alle dere som svarte på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i vår om bruk av engangs- og oppladbare batterier i sceneteknisk bransje! Det har vært til utrolig stor hjelp for prosjektet, men du trenger ikke å ha svart på den forrige undersøkelsen for å besvare denne.

For å få en enda bedre rapport som forhåpentligvis kan få litt blest i mediene, er det nødvendig med en liten undersøkelse til. Vi trenger mer håndfaste tall over antall engangsbatteriene som brukes årlig i bransjen, slik at vi med større sikkerhet kan si noe om hvor mye bransjen kan spare både miljøet og økonomisk ved å skifte til systemer for oppladbare batterier.

Vi ønsker å ta utgangspunkt i 2019, som var siste «normalår» før koronakrisen. Handler du batterier fra en fast leverandør, kan de enkelt ta ut en rapport fra 2019 og sende deg tallene. Hvis dere har regnskap der det er enkelt å finne ut av hvor mange batterier dere handlet, så kan du gjerne bruke det. Vi er hovedsakelig interessert i batterier av typen AA og AAA, siden de er de mest brukte i batteridrevne mikrofoner og trådløse systemer. Selve spørreundersøkelsen er veldig enkel og burde bare ta et par minutter å fylle ut.

Undersøkelsen er helt anonym og det er bare å ta kontakt med fagansvarlig Kjetil F. Wevling hos Kulturrom på kjetil@kulturrom.no hvis du har noen spørsmål.

Question Title

* 1. Hvilke type sceneteknisk aktør svarer du på vegne av?

Question Title

* 2. Hvor mange engangsbatterier av typen AA/AAA kjøpte du/dere inn i 2019 (siste normalår før koronakrisen)

Question Title

* 3. Hvor mye penger brukte du/dere på engangsbatterier av typen AA/AAA i 2019 (siste normalår før koronakrisen)

Question Title

* 4. Vet du hva dere dere gjør med de brukte batteriene? Gjerne for både engangs- og oppladbare batterier, hvis dere bruker det.

Question Title

* 5. Har du noen innspill, kommentarer eller spørsmål til prosjektgruppa for oppladbare batterier?

0 av 5 besvart
 

T