Hei!

Så kjekt at du ønskjer å bidra til utviklinga av Alver kommune. 

Alle svar blir anonymisert og samla i ein rapport. Politikarane i Alver får rapporten når dei skal lage mål for framtida vår. Pass på at du ikkje delar sensitive eller private opplysningar i svara dine.

Før du trykkjer på «ferdig»-knappen, kan du gå fram og tilbake i undersøkinga og endre på svara dine. Du treng ikkje å svare på alle spørsmåla.

Lykke til og takk for hjelpa!

Question Title

Bilde
 
5% of survey complete.

T