Om denne spørreundersøkelsen.


Takk for at du deltar.
 
Denne uavhengige undersøkelsen, utført av PatientView, ser på bedriftsomdømmet til legemiddelbransjen (og til 47 legemiddelselskaper) i løpet av 2021 – covid-pandemiens andre år.
 
Du kan kostnadsfritt få et eksemplar av alle resultatene når disse publiseres (april 2022), hvis du ønsker det.
 
Merknad om formatet på spørreundersøkelsen:
  • Hvis du bruker en mobiltelefon når du tar undersøkelsen, er det enklere hvis mobilen er i LIGGENDE bildemodus.
Hvis du bruker en mobiltelefon når du tar undersøkelsen, er det enklere hvis mobilen er i «Ferdig»-knappen på slutten av spørreundersøkelsen.
Hvis du har spørsmål om denne undersøkelsen, finner du en e-postkontaktadresse på slutten av undersøkelsen.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ønsker du å kommentere på svaret ditt?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Er organisasjonen basert i eller har hovedkontor i Norge?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Hva er organisasjonens geografiske område?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) I løpet av de siste 12 månedene, omtrent hvor mange pasienter ga organisasjonen din aktivt støtte og bistand til?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* e.) Nedenfor står en liste over de 47 største legemiddelselskapene i verden.

Kan du si hvilke selskaper som er kjente for organisasjonen din, og med hvilke selskaper organisasjonen din har jobbet eller hatt partnerskap? 

«Kjent» betyr:
«Kjenner godt nok til selskapet til å kunne si noe om dets aktiviteter og produkter».

  Vi KJENNER TIL dette selskapet. Vi har JOBBET MED eller hatt et PARTNERSKAP med dette.
AbbVie.
Acorda Therapeutics.
Almirall.
Amgen.
Astellas Pharma.
AstraZeneca.
Bayer.
Biogen.
Boehringer Ingelheim.
Bristol Myers Squibb.
Chiesi Farmaceutici (inkludert Chiesi GRD).
CSL Behring.
Daiichi Sankyo.
Dr. Reddy’s Laboratories.
Eisai.
Eli Lilly (Lilly).
Ferring.
Gedeon Richter.
Gilead Sciences (inkludert Kite Pharma).
Grifols.
Grünenthal.
GSK.
Horizon Therapeutics.
Ipsen.
Janssen.
LEO Pharma.
Lundbeck.
Menarini.
Merck KGaA.
MSD (Merck Sharp & Dohme).
Mylan.
Novartis.
Novo Nordisk.
Octapharma.
Otsuka.
Pierre Fabre Laboratories.
Pfizer.
Roche.
Sandoz.
Sanofi.
Servier.
Sun Pharma.
Takeda.
Teva.
UCB.
Vertex Pharmaceuticals.
ViiV Healthcare.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* f.) Ivis organisasjonen jobber med / har partnerskap med legemiddelselskaper:
Hvilke typer jobbforhold eller partnerskap har organisasjonen hovedsakelig med legemiddelselskaper
?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Spørsmål om omdømme

I denne spørreundersøkelsen er «omdømme» definert som:

HVORVIDT LEGEMIDDELSELSKAPER OPPFYLLER FORVENTNINGENE FRA PASIENTER OG PASIENTGRUPPER

Undersøkelsen har 14 hovedspørsmål

Hopp over eventuelle spørsmål som du ikke kan besvare (eller som er irrelevante for organisasjonen din).

Question Title

* FØRST, tre spørsmål om ...
bedriftsomdømmet til legemiddelbransjen generelt


Spørsmål 1 av 14.
Hvordan rangerer organisasjonen din bedriftsomdømmet til de følgende helsesektorene i 2021?

  Utmerket. Bra. Greit. Dårlig. Jeg vet ikke.
Bioteknologiselskaper.
Generelle legemiddelprodusenter.
Helseforsikringsgivere (for profitt).
Helseforsikringsgivere (ideelle).
Selskaper som produserer medisinsk utstyr.
Legemiddelselskaper (multinasjonale).
Pharmacy Benefit Managers (administratorer av legemiddelytelser) – hvis relevant for ditt land.
Helsetjenester i privatsektor.
Apotekere.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 2 av 14.
Hvor god eller dårlig mener du legemiddelbransjen har vært til å utføre følgende aktiviteter i 2021 (der alle påvirker bransjens anseelse fra pasienter og pasientgrupper)?

  Utmerket. Bra. Greit. Dårlig. Jeg vet ikke.
Ha en strategi som fokuserer på pasientene.
Gi pasientene god informasjon.
Sørge for pasientsikkerhet.
Være nyskapende.
Lage produkter som er fordelaktige for pasienter.
Være åpen om retningslinjer for prissetting.
Være åpen om deling av kliniske data.
Være åpen og dele finansiering til interessenter (som for eksempel leger).
Handle med integritet.
Samarbeide med pasientgrupper.
Tilby pasientene flere tjenester enn bare medisiner.
Rettferdig prissetting (ikke ha upassende høy profitt).
Hjelpe pasienter med å få tilgang til medisiner.
Involvere pasienter/pasientgrupper i legemiddelforskning / oppdagelse av legemidler (før kliniske utprøvinger begynner).
Involvere pasienter/pasientgrupper i utvikling av legemidler (deriblant kliniske utprøvinger og etter kliniske utprøvinger).
Implementere en agenda rundt miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 3 av 14.
Hvor effektiv har legemiddelbransjen vært generelt når det gjelder å håndtere covid-19-pandemien i 2021, pandemiens andre år – fra et pasientperspektiv?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Klikk på «Neste» nedenfor for å gå videre til undersøkelsens hoveddel.

T