Arrangementskalender Bridgens Dag 16. september

Bli med og gjør Bridgens Dag lørdag 16. september 2023 til en fest. 

Vi samler alle arrangement i Bridgens Dags arrangementskalender på facebook og i kart på www.bridgensdag.no. Her vil de i tiden fram mot 16. september være en inspirasjon til andre som skal lage arrangement på Bridgens Dag. 

I dagene før Bridgens Dag vil Norsk Bridgeforbund promotere alle registrerte arrangement slik at de får økt synlighet i facebookfeeden i lokalmiljøet. 

Å registrere arrangementet i arrangementkalenderen er også en forutsetning for å få arrangementsstøtte fra NBF (fast sum, 1500,-).

I løpet av 16. september skal hele Norge ha hørt om bridge. Vi gleder oss til å se hva vi sammen kan få til!

Question Title

* 1. Klubb

Question Title

* 2. Krets

Question Title

* 3. Kontaktperson

Question Title

* 4. E-post kontaktperson

Question Title

* 5. Denne personen fra klubben/kretsen er aktiv på facebook og kan stå som co-arrangør (får tilgang til å redigere tekst og bilder på aktiviteten):

Question Title

* 6. Dette skal vi gjøre på Bridgens Dag (kort beskrivelse):

Question Title

* 7. Tidspunkt for arrangementet (fra - til):

Question Title

* 8. Sted for arrangementet:

Question Title

* 9. Har du et bilde som illustrerer arrangementet eller klubben som dere ønsker å bruke?

Kun PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF filtyper.
Velg fil

Question Title

* 10. Klubbens konto nummer

Question Title

* 11. Jeg bekrefter herved at arrangementet vil finne sted, og at vi innen to uker etter arrangementet vil fylle ut spørreundersøkelse fra NBF med en kort beskrivelse av det vi har gjort. 

T