Forenklet søknadsskjema.

Husk at du også kan ettersende en fyldigere beskrivelse av prosjektet/tiltaket på e-post til post@gassror.no.

Question Title

* 1. Søkerens navn (lag, forening, organisasjon o.l.):

Question Title

* 2. Kort beskrivelse av prosjekt/tiltak:

Question Title

* 3. Startdato:

Dato

Question Title

* 4. Sluttdato:

Dato

Question Title

* 6. Søknadssum og totalbudsjett

Question Title

* 7. Kontaktopplysninger:

Question Title

* 8. Kryss av for om det er et nærmiljøtiltak (kun i en kommune) eller et regionalt tiltak (målgruppe/tiltak for flere kommuner)?

0 av 9 besvart
 

T