Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan skal avholde sin lokalvalgskonferanse på  Oslo Kongressenter 23. mars 2019. I den anledning ønsker vi å invitere frivillige, ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene til en dag med foredrag, skoleringer og andre råd om hvordan din lokalforening best kan få satt sin hjertesak på dagsorden.

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon

Question Title

* 2. Hvilken organisasjon representerer du?

Question Title

* 3. Jeg møter som

Question Title

* 4. Er det spesielle opplysninger vi som arrangører trenger å vite?

Question Title

* 5. Under konferansen vil det være ulike parallellsesjoner der man kan få skolering innen spesifikke tema. Hvilken parallellsesjoner ønsker du å delta på under konferansen? Velg to alternativ. 

Question Title

* 6. Har du noen andre spørsmål eller kommentarer til arrangementet?

T