Brukerundersøkelse 2019

Question Title

1. Hvilke organisasjon(er) er du tilknyttet?

Question Title

2. Er du mann eller kvinne?

Question Title

5. På en skala fra 1-5, der 1 er minst fornøyd og 5 er mest fornøyd, hvor fornøyd er du med Studieforbundet på følgende områder:

  1 2 3 4 5
- Tilgjengelighet
- Service
- Informasjon
- Innretning og nivå på kursstøtten

Question Title

6. Har du vært i personlig kontakt med Studieforbundet

Question Title

7. På en skala fra 1-5, der 1 er minst fornøyd og 5 er mest fornøyd, i hvor stor grad er du fornøyd med Studieforbundet på følgende områder:

  1 2 3 4 5
- service på telefon
- svar på e-post
- informasjon på nettsiden
- informasjon på facebook

Question Title

8. Når du besøker vår nettside, finner du det du leter etter?

Question Title

9. Er informasjonen du finner på facebook relevant?

Question Title

10. Når dere søker om støtte til kurs, på en skala fra 1-5, der 1 er minst fornøyd og 5 er mest fornøyd, hvor fornøyd er du med:

  1 2 3 4 5
- verktøyet for å søke og rapportere kurs
- med tiden det tar å få svar på søknaden

Question Title

11. Har du noe du ønsker å dele med oss, skriv det gjerne her:

 
100% of survey complete.

T