Screen Reader Mode Icon

For å sikra eit rettferdig opptak så treng me utfyllande opplysingar

Question Title

* 1. Fornamnet ditt slik du vil det skal stå på gruppeinndelingar og namnelappen din under kurset. Skriv det inn under.

Question Title

* 2. Etternamnet ditt slik du vil det skal stå på gruppeinndelingar under kurset. Skriv det inn under.

Question Title

* 3. Kva privat e-post kan me lettast nå deg på? Me treng å kunna nå deg sjølv i avspasseringsveker/ ved sjukdom etc spesielt tett opp i kursstart.

Question Title

* 4. Namn på arbeidsgjevar. Me treng her namn på sjukehuset du jobbar på.

Question Title

* 5. Er du i spesialisering i anestesiologi?

Question Title

* 6. Kor mange månader teljande teneste i spesialisering anestesiologi vil du ha ved kursstart? Oppgje eit heilt tal. Kva du tel med kan du oppgje seinare under annan erfaring.

Question Title

* 7. Kor mange månader klinisk praksis i anestesiologi vil du ha ved kursstart? Oppgje eit heilt tal.

Question Title

* 8. Intensiverfaring som LIS i anestesiologi og vaktansvar på intensiv som LIS i anestesiologi står heilt sentralt i å vurdera behov for kurset og prioritera søkjarar. Kva påstand passar best for deg og ditt sjukehus? Vel berre eit av alternativa. Intensiverfaring i annan spesialitet kan du oppgje under annan erfaring seinare og skal ikkje med her.

Question Title

* 9. Annan erfaring som kan bety noko for opptak. Her kan du oppgje mndr som LIS i annan spesialitet, om du er spesialist i anna fag frå før, mndr som LIS i anestesiologi frå andre land, intensiverfaring frå andre spesialitetar, erfaring frå ambulanse/ luftambulanse, legebil, forsking etc.

Question Title

* 10. Er kurset Anestesi og periooperativ medisin gjennomført  i forkant av kursstart?

Question Title

* 11. Er kurset Ultralyd for anestesilegar gjennomført i forkant av kursstart?

0 av 11 besvart
 

T