Om undersøkelsen

Hei!

Dette er en anonym undersøkelse for brukere (pasienter, pårørende og helsepersonell) innen psykisk helse hos barn og unge.

Kavlifondets eksperter har lett i forskningslitteraturen etter spørsmål som er ubesvart (kunnskapshull) og har funnet 32 stykker.

Men hvilke av dem er det viktigst å få svar på? Det håper vi brukerne kan hjelpe oss med. Du vil bli bedt om å velge åtte spørsmål du mener bør prioriteres opp og åtte som skal prioriteres ned.

Din prioritering er med på å avgjøre hvilke forskningsspørsmål vi skal bruke penger på.

Question Title

* Hvilken brukergruppe passer du best inn i?

T