Deltakerevaluering Oppfølging

Vi ønsker å vite hvordan du har opplevd tiden i tiltaket Oppfølging hos oss. Vi har derfor noen spørsmål vi håper du vil svare på slik at vi kan forbedre oss.

Din tilfredshet måles på en skala fra 1 til 6 hvor 1 er «I svært liten grad» og 6 er «I særdeles stor grad».

Question Title

1. Hvilket avdelingskontor er du tilknyttet?

Question Title

2. Synes du at du har fått god informasjon fra din jobbveileder om den tjenesten du har fått?

Question Title

3. Har din jobbveileder gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som deltaker i Oppfølgingstiltaket?

Question Title

4. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra din jobbveileder?

Question Title

5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket?

Question Title

6. Synes du at tilbudet har vært tilpasset deg og dine behov?

Question Title

7. Opplever du at tiden i tiltaket har hjulpet deg nærmere jobb og arbeidsliv?

Question Title

8. Har tiden i tiltaket bidratt til å gi deg bedre livskvalitet?

Question Title

9. Totalt sett, hvor fornøyd er du med den hjelpen du har fått av din jobbveileder?

T