SurveyMonkey logo with text in alt

Velg et abonnement som passer for deg

Årlig PREMIER-abonnement

119 USD/ måned

1 428 USD faktureres årlig

 • Ubegrenset antall spørreundersøkelser
  Antall spørreundersøkelser
  Du kan lage og sende så mange spørreundersøkelser, meningsmålinger og quizer du trenger med ethvert abonnement.
 • Ubegrenset antall svar per spørreundersøkelse
  Spørsmål per spørreundersøkelse
  Noen av abonnementene våre tillater kun et bestemt antall spørsmål for hver spørreundersøkelse du sender. Alle abonnementene lar deg lage og sende så mange spørreundersøkelser du vil.
 • 40 000 svar i året**
  Antall svar
  Hvert abonnement har et begrenset antall svar, som anvist. BASIC-brukere må oppgradere til et betalt abonnement for å vise svar som er over svargrensen. For andre abonnementer faktureres brukerne opptil 0,15 USD eller tilsvarende for hvert svar som er over den angitte svargrensen.
 • 24/7 kundestøtte via e-post
  24/7 kundestøtte via e-post
  Vi tilbyr 24/7 e-poststøtte til alle våre kunder. ADVANTAGE- og PREMIER-kunder blir prioritert og får svar så raskt som mulig. Vi tilbyr også telefonstøtte til våre PREMIER-kunder.
 • Quiz med egendefinerte tilbakemeldinger
  Quizer
  Lag enkelt tester og vurderinger med automatiske resultater for medarbeidere, kunder, studenter m.m. Du kan selv velge om du ønsker å vise respondentene hvilken poengsum de fikk etter at de har fullført quizen din. Du vil også være i stand til å se rangeringer, segmentsvardata, samt ha tilgang til statistikk for resultatene dine.
 • Dataeksportering (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataeksport
  Lag og skriv ut egendefinerte diagrammer og rapporter raskt og enkelt. Last ned spørreundersøkelsesresultatene i flere forskjellige filformater som CSV-, PDF-, PPT- eller XLS-filer. Eksport for SPSS for ADVANTAGE- og PREMIER-medlemmer.
 • Forgrening, gjenbruk av spørsmål og svar
  Tilpasset spørreundersøkelseopplevelse
  Få flere måter å tilpasse den enkelte respondentens opplevelse på mens de tar spørreundersøkelsen. Bruk forgrening for å lage egendefinerte baner i spørreundersøkelsene basert på svarene til hver enkelt respondent. Med gjenbruk av spørsmål og svar kan du sette inn svartekst fra ett spørsmål inn i et annet spørsmål på en senere side i spørreundersøkelsen.
 • Tekstanalyse
  Avansert spørreundersøkelsesanalyse
  Få mer kontekst for dataene dine. Se om det er statistisk signifikant forskjell mellom svargrupper. Og bruk tekstanalyse til å søke og kategorisere åpne svar og raskt se ofte brukte ord og uttrykk.
 • Egendefinert logo, farger og spørreundersøkelses-URL
  Tilpassede spørreundersøkelser
  Tilpass utseende og preg for spørreundersøkelsen din ved å legge til en egen logo, velge farger og webfonter, og laste opp bilder. Opprett og lagre egendefinerte temaer for å raskt bygge merkevarespesifikke spørreundersøkelser. Du kan i tillegg tilpasse slutten på URL-adressen til din spørreundersøkelse. For eksempel: www.surveymonkey.com/s/din-spørreundersøkelse
 • Avansert dataeksportering (SPSS)
  Avansert dataeksport
  Last ned resultatene fra spørreundersøkelsen din i SPSS – også sammen med CSV-, PDF-, PPT- eller XLS-filer. Lag og skriv også kjapt og enkelt ut egendefinerte diagrammer og rapporter.
 • A/B-testing, randomisering, kvoter
  Spørsmålstype for tilfeldig fordeling
  Utfør tester med tilfeldig tildeling (A/B-testing) og test for skjevheter i svar ved å tilfeldig dele respondentene inn i grupper som får se ulike bilder eller tekst.
 • Egendefinerte variabler
  Egendefinerte variabler
  Bruk egendefinerte variabler til å spore data om respondenter ved å sende en eller flere verdier gjennom en spørreundersøkelseskobling og inn i dine spørreundersøkelsesresultater.
 • Godta betalinger
  Godta betalinger
  Godta betaling med kredittkort fra respondenter i spørreundersøkelsene dine med Stripe-integreringen vår.
 • Filopplasting
  Filopplasting
  La respondenter laste opp en fil som en del av spørreundersøkelsen sin. Du kan legge til opptil 20 filopplastingsspørsmål per spørreundersøkelse.
 • SurveyMonkey Industry Benchmarks
  SurveyMonkey Industry Benchmarks
  Sammenlign resultatene dine med bransjens kvalitetsreferanse for å se hvordan du ligger an i forhold til bransjen din. Se resultatene dine sammenlignet med konkurrentene dine.
 • Flerspråklige spørreundersøkelser
  Flerspråklige spørreundersøkelser
  Nå alle på språket de er mest komfortable med. Legg til flere språk til én enkelt spørreundersøkelse, og analyser alle resultatene dine sammen som ett datasett.
 • Datavisualisering med klikkekart
  Datavisualisering med klikkekart
  Tilbakemelding på et bilde ved å spore hvor og hvor mange respondenter som klikket på det. Når du analyserer og presenterer resultatene, kan du se hvert klikk representert med en tilhørende prikk, slik at det er tydelig hvilke områder som skiller seg ut for målgruppen.
 • Holdningsanalyse
  Holdningsanalyse
  Vi merker automatisk tekstsvaret ditt som positivt, nøytralt eller negativt for å avdekke følelsene bak det folk sier.
 • Svarkvalitet
  Responskvalitet
  Svarkvalitet bruker maskinlæring til å skanne spørreundersøkelsesresultatene og flagge svar av dårlig kvalitet.
 • Krysstabuleringer
  Krysstabuleringer
  Kjør avanserte sammenligninger på tvers av flere spørsmål, avdekk statistisk signifikante forskjeller, og del krysstabuleringsrapporten din med noen.
 • Ubegrenset filter og sammenlign regler, datatrender
  Filter- og sammenligningsregler
  Bruk filter og sammenligningsregler til å segmentere dataene dine og finne skjulte trender. Med et BASIC-abonnement kan du bruke og lagre en regel for dataene dine, men betalte abonnementer lar deg lagre og bruke et ubegrenset antall regler. Med datatrender kan du se hvordan resultatene dine har endret seg over tid.
 • Avansert forgrening og gjenbruk, blokkrandomisering
  Avansert spørreundersøkelseslogikk
  Forbedre spørreundersøkelsesdataene dine med tilgang til avansert forgrening, avansert gjenbruk, blokkrandomisering, kvoter og mer. Bruk egendefinerte variabler til å spore data om respondenter ved å sende en eller flere verdier gjennom en spørreundersøkelseskobling og inn i dine spørreundersøkelsesresultater.
 • Spørreundersøkelser uten varemerker
  Spørreundersøkelser uten varemerker
  Tilpass og gjør spørreundersøkelsene dine merkevarespesifikke. Fjern SurveyMonkey-bunnteksten fra spørreundersøkelsene, endre domenet for spørreundersøkelseskoblingen din til research.net og omdiriger respondentene til spørreundersøkelsen til nettstedet ditt etter fullføring av spørreundersøkelsen.

Årlig ADVANTAGE-abonnement

39 USD/ måned

468 USD faktureres årlig

 • Ubegrenset antall spørreundersøkelser
  Antall spørreundersøkelser
  Du kan lage og sende så mange spørreundersøkelser, meningsmålinger og quizer du trenger med ethvert abonnement.
 • Ubegrenset antall svar per spørreundersøkelse
  Spørsmål per spørreundersøkelse
  Noen av abonnementene våre tillater kun et bestemt antall spørsmål for hver spørreundersøkelse du sender. Alle abonnementene lar deg lage og sende så mange spørreundersøkelser du vil.
 • 15 000 svar i året**
  Antall svar
  Hvert abonnement har et begrenset antall svar, som anvist. BASIC-brukere må oppgradere til et betalt abonnement for å vise svar som er over svargrensen. For andre abonnementer faktureres brukerne opptil 0,15 USD eller tilsvarende for hvert svar som er over den angitte svargrensen.
 • 24/7 kundestøtte via e-post
  24/7 kundestøtte via e-post
  Vi tilbyr 24/7 e-poststøtte til alle våre kunder. ADVANTAGE- og PREMIER-kunder blir prioritert og får svar så raskt som mulig. Vi tilbyr også telefonstøtte til våre PREMIER-kunder.
 • Quiz med egendefinerte tilbakemeldinger
  Quizer
  Lag enkelt tester og vurderinger med automatiske resultater for medarbeidere, kunder, studenter m.m. Du kan selv velge om du ønsker å vise respondentene hvilken poengsum de fikk etter at de har fullført quizen din. Du vil også være i stand til å se rangeringer, segmentsvardata, samt ha tilgang til statistikk for resultatene dine.
 • Dataeksportering (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataeksport
  Lag og skriv ut egendefinerte diagrammer og rapporter raskt og enkelt. Last ned spørreundersøkelsesresultatene i flere forskjellige filformater som CSV-, PDF-, PPT- eller XLS-filer. Eksport for SPSS for ADVANTAGE- og PREMIER-medlemmer.
 • Forgrening, gjenbruk av spørsmål og svar
  Tilpasset spørreundersøkelseopplevelse
  Få flere måter å tilpasse den enkelte respondentens opplevelse på mens de tar spørreundersøkelsen. Bruk forgrening for å lage egendefinerte baner i spørreundersøkelsene basert på svarene til hver enkelt respondent. Med gjenbruk av spørsmål og svar kan du sette inn svartekst fra ett spørsmål inn i et annet spørsmål på en senere side i spørreundersøkelsen.
 • Tekstanalyse og statistisk signifikans
  Avansert spørreundersøkelsesanalyse
  Få mer kontekst for dataene dine. Se om det er statistisk signifikant forskjell mellom svargrupper. Og bruk tekstanalyse til å søke og kategorisere åpne svar og raskt se ofte brukte ord og uttrykk.
 • Egendefinert logo, farger og spørreundersøkelses-URL
  Tilpassede spørreundersøkelser
  Tilpass utseende og preg for spørreundersøkelsen din ved å legge til en egen logo, velge farger og webfonter, og laste opp bilder. Opprett og lagre egendefinerte temaer for å raskt bygge merkevarespesifikke spørreundersøkelser. Du kan i tillegg tilpasse slutten på URL-adressen til din spørreundersøkelse. For eksempel: www.surveymonkey.com/s/din-spørreundersøkelse
 • Avansert dataeksportering (SPSS)
  Avansert dataeksport
  Last ned resultatene fra spørreundersøkelsen din i SPSS – også sammen med CSV-, PDF-, PPT- eller XLS-filer. Lag og skriv også kjapt og enkelt ut egendefinerte diagrammer og rapporter.
 • A/B-testing, randomisering, kvoter
  Spørsmålstype for tilfeldig fordeling
  Utfør tester med tilfeldig tildeling (A/B-testing) og test for skjevheter i svar ved å tilfeldig dele respondentene inn i grupper som får se ulike bilder eller tekst.
 • Egendefinerte variabler
  Egendefinerte variabler
  Bruk egendefinerte variabler til å spore data om respondenter ved å sende en eller flere verdier gjennom en spørreundersøkelseskobling og inn i dine spørreundersøkelsesresultater.
 • Godta betalinger
  Godta betalinger
  Godta betaling med kredittkort fra respondenter i spørreundersøkelsene dine med Stripe-integreringen vår.
 • Filopplasting
  Filopplasting
  La respondenter laste opp en fil som en del av spørreundersøkelsen sin. Du kan legge til opptil 20 filopplastingsspørsmål per spørreundersøkelse.
 • SurveyMonkey Industry Benchmarks
  SurveyMonkey Industry Benchmarks
  Sammenlign resultatene dine med bransjens kvalitetsreferanse for å se hvordan du ligger an i forhold til bransjen din. Se resultatene dine sammenlignet med konkurrentene dine.

Månedlig STANDARD-abonnement

99 USD/ måned

 • Ubegrenset antall spørreundersøkelser
  Antall spørreundersøkelser
  Du kan lage og sende så mange spørreundersøkelser, meningsmålinger og quizer du trenger med ethvert abonnement.
 • Ubegrenset antall svar per spørreundersøkelse
  Spørsmål per spørreundersøkelse
  Noen av abonnementene våre tillater kun et bestemt antall spørsmål for hver spørreundersøkelse du sender. Alle abonnementene lar deg lage og sende så mange spørreundersøkelser du vil.
 • 1 000 svar i måneden**
  Antall svar
  Hvert abonnement har et begrenset antall svar, som anvist. BASIC-brukere må oppgradere til et betalt abonnement for å vise svar som er over svargrensen. For andre abonnementer faktureres brukerne opptil 0,15 USD eller tilsvarende for hvert svar som er over den angitte svargrensen.
 • 24/7 kundestøtte via e-post
  24/7 kundestøtte via e-post
  Vi tilbyr 24/7 e-poststøtte til alle våre kunder. ADVANTAGE- og PREMIER-kunder blir prioritert og får svar så raskt som mulig. Vi tilbyr også telefonstøtte til våre PREMIER-kunder.
 • Quiz med egendefinerte tilbakemeldinger
  Quizer
  Lag enkelt tester og vurderinger med automatiske resultater for medarbeidere, kunder, studenter m.m. Du kan selv velge om du ønsker å vise respondentene hvilken poengsum de fikk etter at de har fullført quizen din. Du vil også være i stand til å se rangeringer, segmentsvardata, samt ha tilgang til statistikk for resultatene dine.
 • Dataeksportering (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataeksport
  Lag og skriv ut egendefinerte diagrammer og rapporter raskt og enkelt. Last ned spørreundersøkelsesresultatene i flere forskjellige filformater som CSV-, PDF-, PPT- eller XLS-filer. Eksport for SPSS for ADVANTAGE- og PREMIER-medlemmer.
 • Kun forgrening
  Tilpasset spørreundersøkelseopplevelse
  Få flere måter å tilpasse den enkelte respondentens opplevelse på mens de tar spørreundersøkelsen. Bruk forgrening for å lage egendefinerte baner i spørreundersøkelsene basert på svarene til hver enkelt respondent. Med gjenbruk av spørsmål og svar kan du sette inn svartekst fra ett spørsmål inn i et annet spørsmål på en senere side i spørreundersøkelsen.
 • Tekstanalyse
  Avansert spørreundersøkelsesanalyse
  Få mer kontekst for dataene dine. Se om det er statistisk signifikant forskjell mellom svargrupper. Og bruk tekstanalyse til å søke og kategorisere åpne svar og raskt se ofte brukte ord og uttrykk.
 • **0,15 USD per ekstra svar. SurveyMonkey Audience-svar selges separat

SurveyMonkey Audience inkluderer tilgang til betalte funksjoner

Få spørreundersøkelsessvar fra hele verden på minutter med SurveyMonkey Audience

Målrett mot personene du ønsker svar fra basert på bestemte egenskaper, som land, kjønn, alder, inntekt, ansettelsesstatus med mer.

Avansert spørreundersøkelsesdesign og analysefunksjoner er inkludert i prisen for Audience-prosjektet.

 • Ubegrenset antall spørreundersøkelser
 • 50 spørsmål per spørreundersøkelse
 • Ubegrenset antall svar
 • 24/7 kundestøtte via e-post
 • Egendefinerte farger og spørreundersøkelse-URL-er
 • Dataeksportering (CSV, PDF, PPT, XLS)
 • Forgreningsspørsmål
 • Spørsmål og integrering av tidligere svar
 • Filopplasting
 • Tilfeldig fordeling av tekst og bilder
 • Skjul SurveyMonkey-bunnteksten
 • Flerspråklige spørreundersøkelser

Trenger du bare det grunnleggende? Kom i gang kostnadsfritt.

SE ALLE ABONNEMENTSFUNKSJONER

Mer om abonnementer og priser

Ja! Vi tilbyr rabatter for studenter og lærere. Se priser
Våre Enterprise-abonnementer tilbyr HIPAA-kompatibilitet, avansert sikkerhet og administrasjonsfunksjoner for økt styring og kontroll. Kontakt salgsavdelingen
Vi tilbyr rabatt når du registrerer teamabonnementer til tre eller flere personer. Med abonnementene Advantage (team) og Premier (team) sparer du 30 % eller mer sammenlignet med enkeltabonnement, og får tilgang til flere samarbeidsfunksjoner. Se priser