Sammenlign alle funksjoner

Antall spørreundersøkelser
?
UBEGRENSET UBEGRENSET UBEGRENSET UBEGRENSET
Spørsmål per spørreundersøkelse UBEGRENSET UBEGRENSET UBEGRENSET 10 spørsmål per spørreundersøkelse
Antall svar
?
40,000 svar i året* 15,000 svar i året* 1,000 svar per måned* Vis 25 svar per spørreundersøkelse
Få svar via nett, sosiale medier eller e-post tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Antall inngangspunkter
?
UBEGRENSET UBEGRENSET UBEGRENSET Bruk 3 inngangspunkter per spørreundersøkelse
Spørreundersøkelser i popup på Internett tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Spor e-postsvar tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Mobilapper for iOS og Android
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Tilbakevendende spørreundersøkelse
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Godta betalinger
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
KIOSKMODUS: INAKTIVITETSTIMER
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
KIOSKMODUS: PASSKODELÅS
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Ekstra brukerkontoer med full tilgang
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Bygg spørreundersøkelser sammen
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Analyser resultater sammen
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Delte maler
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Delte temaer
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Delt bibliotek
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
E-poststøtte døgnet rundt, syv dager i uken tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Telefonstøtte (kun på engelsk) Kun engelsk utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Team-eierskap
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Ekstra brukere
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Konsolidert fakturering
?
Inkludert med bedriftsabonnementer Inkludert med bedriftsabonnementer utilgjengelig utilgjengelig
Viktige spørsmålstyper
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Alle språk støttes
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Sidenummerering tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Merking, navngiving og nummerering
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Forhåndsskrevne spørreundersøkelsesmaler tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Forhåndsskrevne spørreundersøkelsesspørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Fullt tilgjengelige, 508-overholdende spørreundersøkelser tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Video- og bildespørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Poengregning for quiz og umiddelbare resultater tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Samle inn kontaktinformasjon tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Rangeringsspørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Matrisespørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Best- og verst-skala
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Rangeringsspørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Glidebryterspørsmål tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Quizer Pro
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Spørsmål og sideforgrening
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Matrise med rullegardinmenyer
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Filopplasting
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Tilfeldig spørsmåls- og sideplassering
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Spørsmålstype for tilfeldig fordeling
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Svarkvoter
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Datavisualisering med klikkekart
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Flerspråklige spørreundersøkelser
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Avansert spørreundersøkelseslogikk
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Blokkrandomisering
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Fremdriftslinje tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Tekstformattering tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Legg til logoen din
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Egendefinerte temaer, farger og mer
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
PREMIETEMAER
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Tilpasset SurveyMonkey-nettadresse
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Vis en takkeside tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Vis diskvalifikasjonsside tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Diskré SurveyMonkey-bunntekst tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Egendefinert HTML for e-postinvitasjoner
?
utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Spørsmål og integrering av tidligere svar
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Videreføre svar
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Egendefinerte variabler
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Viderekobling ved fullføring av spørreundersøkelsen
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Ta bort SurveyMonkey-bunnteksten tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Spørreundersøkelser uten varemerker
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Resultater i sanntid tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Del spørreundersøkelsesdata
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
SurveyMonkey Global Benchmarks
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Datatrender
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Svarkvalitet
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Filtrer og sammenlign resultater
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig 1 filter
Dashboard
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Ordskyer
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Merk skriftlige svar
?
Manuelt Manuelt Manuelt utilgjengelig
Dashboard: Passordbeskyttelse
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Opprett egendefinerte diagrammer og rapporter tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Skriv ut rapporter tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Last ned resultatene som CSV, XLS eller PDF tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Last ned resultatene i PPT-format tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Statistisk signifikans
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Eksporter til SPSS tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Ordskyer: Kombiner eller skjul ord
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Krysstabuleringer
?
tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Krever svarfullførelse tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Svargodkjennelse
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Randomiser svaralternativer
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Angi sluttdato for spørreundersøkelsen tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Vis respondentens IP-adresse
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Registrer respondentens e-postadresse
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Angi maksimalt antall svar tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
E-postbekreftelse til respondenter
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig
Kreditt for Audience-panel
?
utilgjengelig utilgjengelig Tilgjengelig tillegg Tilgjengelig tillegg
Passordbeskyttede spørreundersøkelser tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Aktiver IP-sperring tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Send spørreundersøkelser
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
MOBILE SDK
?
tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig tilgjengelig
Hent ut data
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
MOBIL SDK – DATAINNSAMLING
?
tilgjengelig tilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig
Ubegrenset API-tilgang
?
utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig utilgjengelig

*$0.15 per ekstra svar. SurveyMonkey Audience-svar selges separat.

Mer om abonnementer og priser

Hvor mye koster SurveyMonkey?
  • BASIC-abonnementet er GRATIS.
  • Det månedlige STANDARD-abonnementet koster $99 i måneden.
  • Årlig ADVANTAGE-abonnement koster $39 per måned, faktureres årlig.
  • PREMIER-abonnementet koster $119 per måned, faktureres årlig.
  • ADVANTAGE (team)-abonnementet koster $25 per måned, per bruker, faktureres årlig.
  • PREMIER (team)-abonnementet koster $75 per måned, per bruker, faktureres årlig.
Tilbyr dere spesialpriser for studenter eller lærere?

Ja! Vi tilbyr rabatter for studenter og lærere. Se priser

Tilbyr dere rabatter for team?

Vi tilbyr rabatter når du registrerer deg for bedriftsabonnementer som inkluderer tre eller flere personer. Med abonnementene Team Advantage og Team Premier sparer du 30 % eller mer sammenlignet med personlige abonnement og får tilgang til flere samarbeidsfunksjoner. Se priser

Tilbyr dere abonnementer for bedriftsbehov?

Våre Enterprise-abonnementer tilbyr HIPAA-kompatibilitet, avansert sikkerhet og administrasjonsfunksjoner for økt styring og kontroll. Kontaktsalg