Da håper vi at du har 2 minutter til å dele din erfaring om hvordan du opplevde kontakten med Pårørendetelefonen. 

Skjemaet inneholder 6 spørsmål og ditt svar vil være anonymt. Det innebærer at din IP-adresse ikke blir inkludert i spørreundersøkelsesresultatet og at opplysninger som samles inn ikke kan knyttes til deg som enkeltperson. For å sikre at din anonymitet opprettholdes vil vi anbefale at du ikke oppgir sensitive personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og adresse.

Svarene på spørreundersøkelsen kan bli brukt til synliggjøring og gjengitt til Helsedirektoratet i rapportering. Individuelle svar på spørreundersøkelsen vil ligge lagret hos SurveyMonkey. Kun sitater og generell statistikk vil bli hentet ut og lagret utenom denne plattformen.

SurveyMonkey Europe C har ansvar for å oppbevare dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.  Ønsker du å lese mer om SurveyMonkeys behandling av personopplysninger kan du gjøre det her: https://no.surveymonkey.com/mp/legal/survey-research-privacy-notice/

T