Hva dette gjelder
Her registrerer du forslag til personer som du mener bør vurdere søknader for Stiftelsen Dam. OBS!  Om du ønsker å registrere deg selv, har vi en egen løsning der kandidater kan registrere seg selv. Det er ønskelig at kandidater registrerer seg selv.

Personvern og samtykke

Når du svarer på denne undersøkelsen registreres e-posten og IP-adressen din. I tillegg vil du bli spurt om aldersgruppe, bosted, yrke, stilling og utdanning. Dette er personopplysninger og i Stiftelsen Dams personvernerklæring for SurveyMonkey (tjenesten vi bruker for å samle inn svarene), kan du lese om hvordan vi behandler dem.

www.dam.no/personvern-surveymonkey

Vi trenger ditt samtykke for å ta i mot din besvarelse.

Question Title

* 1. Samtykke

T