The seminar has been canceled due to illness. We are sorry! Seminaret er kansellert på grunn av sykdom. Vi beklager!