D Påmeldingsfristen var 28. november kl 1600, av hensyn til bestilling av mat og plass. Ta kontakt med roger@mtias.no for å høre om det er mulig å etteranmelde deltakelse.

Get answers with surveys

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

LEARN MORE

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

LEARN MORE

98% of the Fortune 500 rely on SurveyMonkey for People Powered Data