1. Innmelding i Oppsal Håndball

* 1. Kontaktinformasjon

* 2. Innmeldingen gjelder

Treningsavgifter sesongen 2016/2017               Medlem: Kalenderår 2016

Håndballskole  2000,- Støttemedlem:  500,- 
 Alder 8 - 10 år:  2800,- Aktive:  500,-
 Alder 11 år:  3000,-  Håndballskole: 500,- 
 Alder 12 år:  3500,-  Aktivt støttemedlem: 1000,- 
Alder 13 år:   4000,-    
 Alder 14 år:  4000,-    
 Alder 15 år:  6000,- (Nivå 2 5000,-)    
Alder 16 år og eldre  6000,- (Nivå 2 5000,-)    
J/G 33  30000,- pr. påmeldte lag    


Det kan søkes om søskenmoderasjon på inntil kr 750,-

T