Informasjon om påmelding og smittevern

Dersom du/dere er syk (forkjølet / luftveisinfeksjoner / covid19) - SKAL DU IKKE KOMME TIL TEATER MANU. 

Husk å gi beskjed til Oslo Døveforening.

Question Title

* 1. Din påmelding

Question Title

* 2. Å være publikum gjelder kun for de som er medlem av Oslo Døveforening. Jeg bekrefter at jeg er medlem i Oslo Døveforening.

Question Title

* 3. Oslo Døveforening har tillatelse der vi er med, å ta bilder som brukes på nettside, facebook eller i bladet SeHer.

Question Title

* 4. Vi bekrefter å ha lest personvernerklæringen. odf.no/personvernerklaering/

Question Title

* 5. Annen informasjon eller spørsmål

T