Introduksjon

 
Takk for at du vil svare på denne undersøkelsen!
 
Fritidsboligeiere og -brukere er viktige for Synnfjell, og viktige for næringslivet i Nordre Land. Det er et felles mål å tilrettelegge på en god måte for fritidsboligeierne.
 
Vi ønsker svar fra deg som fritidsboligeier og -bruker rundt hvilke forhold som er viktige for deg, slik at vi kan prioritere og gjennomføre de best mulige og riktige tiltakene for at du skal få et best mulig opphold når du er på din fritidsbolig. Denne undersøkelsen gir deg dermed muligheten til å komme med innspill til hva som skal til for at du skal trives enda bedre som fritidsboligeier i Synnfjell og dermed kanskje ønske å benytte din fritidsbolig mer enn i dag.

Hvis det er noen spørsmål du ikke vil eller ikke kan svare på, så hopp over disse og gå videre til neste spørsmål.

Undersøkelsen kan besvares av deg som fritidsboligeier, av din ektefelle/samboer/partner, barn/svigerbarn, barnebarn og andre som er hyppige brukere av fritidsboligen.
 
Dine svar blir behandlet konfidensielt, og kan ikke spores tilbake til deg. Det vil ikke publiseres resultater som gjør at enkeltpersoners svar kan kjennes igjen.
 
Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer har det tekniske og operative ansvaret for undersøkelsen. Dersom du har spørsmål til hvordan du skal fylle ut skjemaet eller levere svarene, kan du kontakte Norsk Turistutvikling AS på epost: post@ntu-as.no og telefon: 61 24 66 60 (08.00-16.00).
 
Svarfrist: Mandag 25. mars 2019

Vi håper du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene, da du som fritidsboligeier i Synnfjell er viktig for lokalsamfunnet.
 
Med vennlig hilsen
Land UtviklingT