Kartlegging av svømmeferdigheter
I strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet er det et mål at bydel Stovner skal være med å bidra til at alle barn på Stovner kan svømme. For å nå dette målet har bydelen over flere år utviklet en omfattende, helhetlig og systematisk svømmesatsing.  Satsingen så langt har i hovedsak fokusert på tiltak rettet mot barn og ungdom som vanntilvenningskurs i barnehagen, samarbeid om styrket svømmeopplæring i barneskolen, svømmegrupper, badeturer og livredningskurs.

For å opprettholde og vedlikeholde barn og unges svømmeferdigheter, er det viktig at også familieperspektivet ivaretas. Bydelen har en del kjennskap til barn og unges svømmeferdigheter, men har behov for å få større kjennskap til voksenbefolkningens svømmeferdigheter/holdninger til vann. Derfor sendes det ut en kort spørreundersøkelse i disse dager som kan gi en indikasjon på hvor behovet ligger.

Klikk OK for å starte undersøkelsen. 

Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Alder

Question Title

* 3. Hvor i Bydel Stovner bor du?

Question Title

* 4. Kan du svømme?

T