Stipend til tolker for SALITA som begynner på tolkeutdannelsen ved HiOA vår 2017

Vi i SALITA ønsker å støtte de av våre tolker som ønsker å dokumentere sine kvalifikasjoner som tolk gjennom å ta tolkeutdannelsen ved HiOA.

Hvert år velger vi derfor fire tolker som, basert på søknad, evt. fartstid og tilknytning til selskapet, samt motivasjon blir tildelt et stipend på 3000,- hver (dette dekker innkjøp av pensum og studieavgift).

Dersom man får tildelt stipend refunderes beløpet ved refusjon når man leverer kvittering til oss.

Hvis du har fått plass på utdannelsen med start nå våren 2017:
Send oss noen ord om hvorfor akkurat du bør få stipend fra oss!

Question Title

* 1. Personopplysninger

Question Title

* 2. Adresse

Question Title

* 3. Kontaktinformasjon

Question Title

* 4. Språk

Question Title

* 5. Søknad: Skriv litt om deg selv og dine personlige egenskaper, om din bakgrunn og erfaringer, din motivasjon for å ta tolkeutdannelsen.

T