* 1. Navn på speidergruppe

* 2. Krets

* 3. Kontaktperson og adresse

* 4. Hvor mange vil du ha tilsendt av følgende? (skriv 0 dersom du ikke vil ha noen)

* 5. Kommentarer til bestilling (f.eks. frist for levering)

T