1. Spørreundersøkelse for påmeldte deltagere i Søre Ål runden 2015, 2016 og 2017

Vi håper du kan hjelpe oss med svar på noen spørsmål så vi kan utvikle rennet videre. På forhånd tusen takk.

Hvor mange ganger har du deltatt i Søre Ål runden

Question Title

* 1. Hvor mange ganger har du deltatt i Søre Ål runden

  1 gang 2 - 5 ganger 6 - 10 ganger 10 - 20 ganger 20 og flere renn 
Antall deltagelser
Hva er din alder

Question Title

* 2. Hva er din alder

Kjønn?

Question Title

* 3. Kjønn?

Hva var din(e) viktigste årsak til å melde deg på i Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

Question Title

* 4. Hva var din(e) viktigste årsak til å melde deg på i Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

  Sett kryss
Seedingsrenn til Birken
Seedingsrenn til Vasaloppet
Lokalt skirenn og arrangør
Er på vinterferie i området
Årlig tradisjon
God trening til Birken
Vi er flere som går rennet sammen
Et treningsmål gjennom vinteren
Traseen og løypekvaliteten
Om du IKKE gikk i 2017 - hva var årsaken til dette? Du som gikk gå til neste spørsmål.

Question Title

* 5. Om du IKKE gikk i 2017 - hva var årsaken til dette? Du som gikk gå til neste spørsmål.

Hva synes du om rennet (ranger det siste året du gikk) Ranger fra 1 dårlig til 5 best

Question Title

* 6. Hva synes du om rennet (ranger det siste året du gikk) Ranger fra 1 dårlig til 5 best

  1 2 3 4 5 Vet ikke/ikke benyttet
Informasjon før rennet
Preparering av løypa
Løypas profil
Startområdet og startordningen
Kafeen
Rennkontoret
Stemningen rundt arrangementet
Drikke og matstasjoner
Premieutdelingen
Premieringen
Arrangement som helhet
Hva var den medvirkende årsaken til att du meldte deg på Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

Question Title

* 7. Hva var den medvirkende årsaken til att du meldte deg på Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

I år var det kollisjon med flere andre lokale turrenn samme dag/helg. Vi vurdere å tilpasse oss slik att slike kollisjoner unngås i fremtiden. Vil du delta om vi gjør følgende? (sett kryss ved de svar som er aktuelle)

Question Title

* 8. I år var det kollisjon med flere andre lokale turrenn samme dag/helg. Vi vurdere å tilpasse oss slik att slike kollisjoner unngås i fremtiden. Vil du delta om vi gjør følgende? (sett kryss ved de svar som er aktuelle)

For deg som gikk i 2017 - når meldte du deg på rennet?

Question Title

* 9. For deg som gikk i 2017 - når meldte du deg på rennet?

T