1. Spørreundersøkelse for påmeldte deltagere i Søre Ål runden 2015, 2016 og 2017

Vi håper du kan hjelpe oss med svar på noen spørsmål så vi kan utvikle rennet videre. På forhånd tusen takk.

Question Title

* 1. Hvor mange ganger har du deltatt i Søre Ål runden

  1 gang 2 - 5 ganger 6 - 10 ganger 10 - 20 ganger 20 og flere renn 
Antall deltagelser

Question Title

* 2. Hva er din alder

Question Title

* 3. Kjønn?

Question Title

* 4. Hva var din(e) viktigste årsak til å melde deg på i Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

  Sett kryss
Seedingsrenn til Birken
Seedingsrenn til Vasaloppet
Lokalt skirenn og arrangør
Er på vinterferie i området
Årlig tradisjon
God trening til Birken
Vi er flere som går rennet sammen
Et treningsmål gjennom vinteren
Traseen og løypekvaliteten

Question Title

* 5. Om du IKKE gikk i 2017 - hva var årsaken til dette? Du som gikk gå til neste spørsmål.

Question Title

* 6. Hva synes du om rennet (ranger det siste året du gikk) Ranger fra 1 dårlig til 5 best

  1 2 3 4 5 Vet ikke/ikke benyttet
Informasjon før rennet
Preparering av løypa
Løypas profil
Startområdet og startordningen
Kafeen
Rennkontoret
Stemningen rundt arrangementet
Drikke og matstasjoner
Premieutdelingen
Premieringen
Arrangement som helhet

Question Title

* 7. Hva var den medvirkende årsaken til att du meldte deg på Søre Ål runden? (sett gjerne flere kryss)

Question Title

* 8. I år var det kollisjon med flere andre lokale turrenn samme dag/helg. Vi vurdere å tilpasse oss slik att slike kollisjoner unngås i fremtiden. Vil du delta om vi gjør følgende? (sett kryss ved de svar som er aktuelle)

Question Title

* 9. For deg som gikk i 2017 - når meldte du deg på rennet?

T