Tid og sted: Konferansen foregår digitalt 23. november kl 1000-1300 og 25. november kl 0930-1430
Pålogging: Lenke for å koble seg til "konferanserommet" sendes til påmeldte deltakere samme morgen som samlingen er. 
Arrangør:
 Husbanken region Midt, Bufetat Midt-Norge, RVTS Midt, Nav Møre og Romsdal, Nav Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Målgrupper: 
  • Ansatte i tiltak for enslige mindreårige flyktninger
  • Nav - ansatte som jobber med sosialhjelp, oppfølging av arbeidsledige, kvalifisering, gjeldsrådgivning osv.
  • Flyktningtjeneste/introduksjonsprogram - dersom du har/får ansvar for å følge opp EM som er ferdige i tiltak eller som er i tiltak som skal legges ned
  • Ansatte i andre tiltak som følger opp (tidligere) enslige mindreårige flyktninger
  • Ansatte i andre tiltak som vil kunne jobbe med (tidligere) enslige mindreårige flyktninger fordi de er en del av målgruppa for tiltaket (Feks. uteseksjonen, ungdomsklubber)
  • Lærere, ungdomsarbeidere, sosiallærere, miljøarbeidere i ungdomsskole/vgs 
Fyll ut ett påmeldingskjema per deltaker. 
Klikk her for program og mer utfyllende informasjon om samlingen.
 (tar deg til RVTS sin kurskalender)
Hjelp oss gjerne med å spre informasjon om samlingen ved å tipse kollegaer og relevante samarbeidspartnere!
Påmelding

Question Title

* 1. Vi oppfordrer sterkt til deltakelse på begge dager.
Hvis du ikke har anledning til å delta begge dager, men ønsker å få med deg en av dagene åpner vi for det.

Question Title

* 2. Kontaktinformasjon: 

Question Title

* 3. Gjenta e-postadresse:

Question Title

* 4. Hvordan jobber dere i kommunen / tiltaket for å bygge nettverk rundt de enslige mindreårige? 

Question Title

* 5. Gjør dere noe i kommunen/tiltaket for å skape relasjoner som er uavhengige av den oppfølgingen den enslige mindreårige har? Beskriv. 

Question Title

* 6. Andre spørsmål, innspill eller kommentarer:

Du vil ikke motta en kvittering eller automatisk bekreftelse etter å ha fylt ut dette skjema. Så lenge din e-postadresse er skrevet korrekt er du registrert påmeldt hos oss og vil motta påloggingsinformasjon i forkant av samlingen.

Påmelding er bindende.
Meld avbud per e-post til seyed.jamil.naser@bufetat.no dersom du blir forhindret fra å delta. 
Evt. spørsmål kan rettes til samme e-postadresse. 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen, 
Husbanken region Midt, Bufetat region Midt, Nav Trøndelag, Nav Møre og Romsdal, RVTS Midt, Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune

T