Konferansen arrangeres av Statens helsetilsyn i samarbeid med de regionale helseforetakene. Gjennomgående tema:  Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasientene?

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen kl 10.00 til 16.00
Påmeldingsfrist 1. oktober

Question Title

* 1. Navn?

Question Title

* 2. Arbeidsgiver?

Question Title

* 3. Funksjon?

Question Title

* 4. E-post?

T