Tid og sted: Workshopen finner sted på nett, 24. februar kl 9-12

Arrangør:
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
(Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal)

Klikk her for mer informasjon om workshopen (RVTS Midt)

Question Title

* 1. Arbeidsplass
(Skriv hvilken avdeling, enhet eller tiltak)

Question Title

* 2. Kommune (eller annen arbeidsgiver)

Question Title

* 3. Kontaktperson på arbeidsplassen: 

Question Title

* 4. Deltok noen fra arbeidsplassen på den regionale konferansen 2-3. november 2020?

Question Title

* 5. Spørsmål eller kommentarer? 

Dette skjema er for å melde arbeidsplassens interesse for å delta på workshop. Du vil ikke motta en automatisk bekreftelse, men vi vil ta kontakt med den som er lagt inn som kontaktperson på arbeidsplassen. 

Evt. spørsmål kan rettes til rvts@stolav.no

Med vennlig hilsen, 
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune,
Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Bufetat region Midt, UDI Midt, RVTS Midt

Question Title

Bilde

T