Tid og sted: Verkstedet finner sted på nett, vi avtaler tid nærmere med de kommunene som melder interesse. 

Arrangør:
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
(Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal)

For mer informasjon, klikk her. 

Question Title

* 1. Kommune

Question Title

* 2. Kontaktperson i kommunen

Question Title

* 3. Deltok noen fra kommunen på den regionale konferansen 2-3. november 2020?

Question Title

* 4. Spørsmål eller kommentarer? 

Dette skjema er for å melde kommunens interesse for å delta på verkstedet. Du vil ikke motta en automatisk bekreftelse, men vi vil ta kontakt med den som er lagt inn som kontaktperson på arbeidsplassen. 

Evt. spørsmål kan rettes til rvts@stolav.no

Med vennlig hilsen, 
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune,
Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Bufetat region Midt, UDI Midt, RVTS Midt

Question Title

Bilde

T