Tid og sted: Konferansen finner sted på nett, 2. og  3. november 2020 kl 9-1530

Arrangør:
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
(Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal)

Vårt mål: At alle som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og voksne kan gjenkjenne personer som utsettes for negativ sosial kontroll og/eller er i risiko for æresrelatert vold, slik at de kan gi riktig hjelp og bistand på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Klikk her for mer informasjon om konferansen (RVTS Midt)

Question Title

* 1. Fornavn:

Question Title

* 2. Etternavn:

Question Title

* 3. E-postadresse:

Question Title

* 4. Arbeidsgiver:

Question Title

* 5. Hvilken avdeling eller enhet jobber du ved?

Question Title

* 6. Arbeidssted (kommune):

Question Title

* 7. Hva forventer du å sitte igjen med etter konferansen?

Question Title

* 8. Hvor hørte du om konferansen?

Påmelding er bindende.
Meld avbud per e-post til rvts@stolav.no dersom du blir forhindret fra å delta. 
Evt. spørsmål kan rettes til samme e-postadresse. 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen, 
Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune,
Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Bufetat region Midt, UDI Midt, RVTS Midt

Question Title

Bilde

T