Kartlegging av praksissosiologi i Norge

Følgende spørreundersøkelse er utarbeidet på vegne av Norsk sosiologforening.

Undersøkelsen inngår i arbeidet til et utvalg som skal se på hva sosiologer utenfor akademia jobber med og hvordan NSF i større grad kan bli en forening også for dem. Sosiologer flest jobber tross alt med helt andre ting enn forskning. 

Vi ønsker at så mange sosiologer som mulig tar seg tid til å besvare denne undersøkelsen - også studenter. Vi håper også at dere kan ta dere tid til å formidle undersøkelsen videre til andre sosiologer, med en spesiell oppfordring til å hjelpe oss treffe dem som - nettopp - jobber utenfor akademia og lignende. 
Spørsmål kan rettes til: kd@rodeo-arkitekter.no

På vegne av utvalget; på forhånd takk

Kenneth Dahlgren

T