Søk utviklingsmidler for å realisere din organisasjons store mål!

Bydel Stovner har opprettet en ordning hvor organisasjoner, lag, foreninger, grupper og andre frivillige i bydelen kan søke om et strategisk partnerskap som strekker seg over opp til ett år for å utvikle organisasjonen, tilbudet eller skape et helt nytt tilbud. 
 
Hensikten med ordningen er å fremme utvikling av frivillig sektor i Stovner bydel, bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom frivilligheten og bydelen, og frivilligheten seg i mellom. Ordningen skal kunne stimulere til nye tilbud eller nye organisasjoner for å møte behov i lokalsamfunnet.

Hvem kan søke:
Avtalen kan inngås med frivillige lag, organisasjoner og grupper. Søkere må ha organisasjonsnummer og ha sin virksomhet, eventuelt planlagte virksomhet, i Stovner bydel. 

For ordningen med partnerskapsavtaler gjelder:
1. Avtalen det søkes om må ivareta formålet.
2. Organisasjonen forplikter seg til å ha avtalens mål som en hovedsatsing i avtaleperioden og skal være forankret i organisasjonens hovedstyre.
3. Avtalen skal inneholde en tydelig plan for gjennomføring og en oversikt over ansvarsfordeling.
4. Avtalen kan inngås for maks ett år avhengig av samarbeidets karakter, med mulighet for forlengelse. Maksimalt støttebeløp er kr 100 000.  
5. Regnskap og rapport leveres etter avtalens bestemmelser. Manglende rapportering kan medføre krav om tilbakebetaling. Organisasjonen forplikter seg til å gjennomføre en evaluering i samarbeid med bydelen ved avtalens slutt.
 
Gjennom en slik partnerskapsavtale kan din organisasjon få hjelp til å komme videre i utviklingen av både organisasjon og tilbud.

Søknadsfrist 19.februar 2018.

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte:
Idrettskonsulent Caroline Rømming Varmbo eller kulturkonsulent Neha Naveen

T