* 1. Namn og adresse på deltakar

* 2. Har du som forelder/føresett lyst og høve til å vera med å bidra under fotballskulen? Noter i tilfelle kva tid du kan, og kva du ynskjer å bidra med (t.d. trenar, hjelp til måltid, mm) .

Du kan nytte Vipps til innbetaling av deltakaravgifta. Finn "Rosendal Fotball" under "Betal" i Vipps. Då får du opp menyen som du ser i bilete.

Du kan nytte Vipps til innbetaling av deltakaravgifta. Finn "Rosendal Fotball" under "Betal" i Vipps. Då får du opp menyen som du ser i bilete.
Påmelding er ikkje fullført før deltakaravgifta er betalt. Om du ikkje nyttar Vipps så kan du betale til konto 3460 12 14298. Hugs å merke betalinga med namnet til deltakaren.

T