PÅMELDING:

Årsmøtet og kveldsmøtet er åpent og deltagelse er gratis, med bare medlemsbedrifter med betalt kontingent har stemmerett når årsmøtesaker behandles!

VELKOMMEN!
Dato: Torsdag 28. mars 2019
Sted: Holmesundet 4, Auditoriet  (den gamle fiskerifagskolen)
Tid: 18.00 til ca. 20.00. Det faglige innholdet starter ca kl. 18.30 etters at årsmøtet er ferdig.
 
Program
  • Kl. 1800 til ca 1830 – Årsmøte - med enkel servering. Årsmøtet er åpent, men bare bedrifter med betalt medlemskontingent har stemmerett.
  • Ca. kl. 18.30 – Status på Europas største oppdrettsanlegg på land, v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution
  • Ca. kl. 19.00 til ca 1930 – Veikart for havbruksnæringen (NHO/Norsk Industri) – v/Alf Reistad.
 
Husk påmelding - frist innen tirsdag 26. mars.

Question Title

* 1. Påmelding:

T