Informasjon om påmelding og smittevern

Påmelding innen 22. januar i Fagerborggt 12 eller på Zoom.

Du får beskjed etter gjeldende smittevernregler vi følger i Oslo kommune om det blir fysisk eller på Zoom.

Grunnet smittevern må vi ha påmeldingsliste som oppbevares i 10 dager.  Medlem av Oslo Døveforening prioriteres som skal avgi sin stemme på årsmøte og av hensyn til smittevern. 

Dersom du er syk (forkjølet / luftveisinfeksjoner / covid19) - SKAL DU IKKE KOMME PÅ EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE.

Question Title

* 1. Din påmelding

Question Title

* 2. Jeg melder meg på

Question Title

* 3. Oslo Døveforening har tillatelse der jeg er med, å ta bilder og digital / direkte på video på nett under årsmøtet som brukes på nettside, facebook eller i bladet SeHer.

Question Title

* 4. Jeg bekrefter at jeg er medlem i Oslo Døveforening og har betalt kontingenten per 31.12.2020

Question Title

* 5. Jeg bekrefter å ha lest personvernerklæringen. odf.no/personvernerklaering/

T