OPPSTART I ARBEIDSRETTET NORSKOPPLÆRING

Vi ønsker å vite om du har fått informasjon om kurset og målet med kurset, og hvordan kurset passer med dine egne mål.

Det er 3 spørsmål. Dine svar er anonyme, som betyr at ingen vet hva du har svart. Det tar rundt 1 minutt å svare.

Takk for at du hjelper oss å bli bedre. Klikk «Neste» for å starte.

T