Vi ønsker å holde høy kvalitet på undervisningen i Newton-rommet, og er derfor avhengig av å få tilbakemeldinger fra dere lærere for å gjøre forbedringer.

Evalueringsskjema tar ca. 5 minutter å svare på. Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene.

På forhånd takk!
 
10% of survey complete.

T