Du har nylig vært på undervisning i Newton-rommet. For at vi skal undervise best mulig er dine tanker og meninger fra besøket viktige for oss.

Derfor blir vi veldig glade hvis du kan svare på en kort undersøkelse. Skjema skal fylles ut fra 8. trinn og eldre. Hvis du går i barnehage eller 1. - 7. trinn skal du ikke svare, da skal bare klasselærer fylle ut et eget lærerskjema.

Undersøkelsen er anonym.

På forhånd takk!

Hilsen oss i Newton-rommet
Page1 / 8
 
12% of survey complete.

T