Spørreundersøkelse for opplevelsesnæringen (inkl servering og arrangement)

SMAK går fra å være en festival til en utviklingsaktør. Vi skal etablere en regional klynge som skal jobbe strukturert og målrettet med å øke etterspørsel og salg av nordnorsk mat og drikke.  SMAK skal styrke samarbeidet mellom landsdelens mat- og drikkeprodusenter og reiselivsnæringen  for å øke verdiskapning i Nord-Norge og gjøre opplevelsen for besøkende enda bedre.  Nå trenger vi din hjelp til å kvalitetssikre våre planer.

Question Title

* 1. Navn på bedriften:

Question Title

* 2. Beskrivelse av virksomheten

Question Title

* 3. Størrelse på di bedrift målt i antall ansatte

Question Title

* 4. Når du hører ordet "Lokalmat", hva tenker du da? Skriv noen stikkord som vi kan bruke i utviklingen av kommunikasjonsstrategi.

Question Title

* 5. Hvor viktig er det (etter din mening) å satse på lokalmat i opplevelsesbasert næring?

Question Title

* 6. Hvor viktig er det for din bedrift å satse på lokalmat og drikke?

Question Title

* 7. Hvis du jobber i opplevelsesbasert næring (inkl serveringssted), hvor stor andel av dine mat og drikke innkjøp utgjør lokalmat og drikke?

Question Title

* 8. Hva er fordelene ved å bruke lokal mat og drikke?

Question Title

* 9. Hva er utfordringer med å kjøpe fra nordnorske produsenter?

Question Title

* 10. Hva er truslene for å øke salget av lokalmat og drikke?

Question Title

* 11. Hvilke muligheter ligger det i å satse på lokalmat og drikke? Hvilke behov tilfredsstilles ikke i dag?

Question Title

* 12. Nevn noen av leverandørene du/dere bruker

Question Title

* 13. Hva skal til for å styrke samarbeidet mellom lokalmatprodusenter og reiselivsnæringen?

Question Title

* 14. Hvordan oppleves etterspørselen etter lokal mat og drikke i din virksomhet?

Question Title

* 15. Hvordan kan etterspørselen eventuelt økes?

Question Title

* 16. Hva vektlegges mest i valg av leverandører?

Question Title

* 17. Hvor viktig vil våre strategiske satsingsområder være for din bedrift?

  1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Veldig viktig
Styrke medlemmers kunnskap
Styrke medlemmers innovasjonsevne
Bidra til bedre konkurranseforhold
Bygge merkevare "Nord-Norge som matregion"

Question Title

* 18. Hvor viktig vil våre prosjekter/utviklingstiltak være for din bedrift?

  1 Ikke viktig 2 Litt viktig 3 Viktig 4 Veldig viktig
Kunnskapsplattform (statistikk og innsikt)
"Ny SMAK-verksted" for å utvikle nye/tilpasse produkter til opplevelsesnæringen
Nordnorsk Matportal
Direkte distribusjonskanal mellom mat og drikke produsenter og opplevelsesnæringen
Øke innkjøpskompetansen hos innkjøpsansvarlige
"Lokalmat" merke/app som gir forbrukermakt
Smaken av Nord-Norge konsept for festivaler, messer, arrangement
Smaken av Nord-Norge guide i samarbeid med VISIT selskapene
Adressere kjedestyrte virksomheter

Question Title

* 19. Er det interessant for din bedrift å bli medlem i klyngen?

Question Title

* 20. Kontaktinformasjon

Question Title

* 21. Vil du bli lagt til vår "Hold meg oppdatert" liste og få epost når vi har noe nytt å fortelle?

T