Her registrerer du deg for å delta.

Panelet mottar spørsmål inntil 10 ganger i året, i den hensikt å bruke svarene i redaksjonelle artikler i TUs redaksjoner. Du står fritt til å svare så ofte eller sjelden du selv vil, og du kan når som helst trekke deg fra panelet.

Question Title

* 1. Om deg selv

Question Title

* 3. Kjønn

Question Title

* 4. Ditt utdanningsnivå

Question Title

* 5. Har du fullført ingeniørutdanning?

Question Title

* 6. Hvor bor du (fylke/land)?

Question Title

* 7. Hvilke redaksjoner er du interessert i å motta spørsmål fra? (Du kan sette flere kryss)

Question Title

* 8. Leserpanelet mottar spørsmål bare fra TUs redaksjoner. TUs markedsavdeling ønsker også å stille lesere/brukere spørsmål enkelte ganger, for å holde det kommersielle innholdet mest mulig relevant. Er du villig til å motta slike spørsmål? Du kan når som helst melde deg av.

T