Om denne undersøkelsen


Takk for at du deltar.
 
Undersøkelsens formål er å få vite hva organisasjonen din tenker om:

hvor viktig legemiddelindustriens ESG-mål er for de pasientene dere representerer.
hva legemiddelindustrien bør inkludere i ESG-strategier.
hvor viktig det er å få innspill fra pasienter i forbindelse med legemiddelindustriens ESG-strategier – og i så fall hvordan.
 
Du vil ha rett til et gratis eksemplar av de fullstendige resultatene ved publisering (oktober 2023), hvis du ønsker å få dem.
 
Vær oppmerksom på følgende vedrørende formatet på undersøkelsen:
  • Hvis du bruker mobiltelefon til å svare på spørreskjemaet, er det enklere å fylle ut undersøkelsen når mobiltelefonen er i LANDSCAPE modus.
Denne undersøkelsen har 4 spørsmål om organisasjonen din, og 10 hovedspørsmål. Når du når slutten av spørreskjemaet, klikk på «SEND»-knappen for å sende det.

Hvis du har spørsmål om denne undersøkelsen, kan du skrive til e-postadressen oppgitt på slutten.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ønsker du å kommentere svaret ditt?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Er organisasjonen BASERT i eller har HOVEDKONTOR i Norge?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Hva er organisasjonens GEOGRAFISKE VIRKEOMRÅDE?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) JOBBER organisasjonen for at PASIENTGRUPPER I ØKT GRAD INKLUDERES i eventuelle tiltak legemiddelselskap innfører for å forbedre ESG-strategiene sine?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Ti hovedspørsmål

Vennligst hopp over alle spørsmål du ikke kan svare på (eller som ikke er relevante for organisasjonen din).

Question Title

* Spørsmål 1 av 10.
Hvor godt KJENT er organisasjonen med det GENERELLE KONSEPTET om «ESG-strategier» for legemiddelselskap?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 2 av 10.
Hvor VIKTIG er følgende for PASIENTORGANISASJONEN DIN?

  Svært viktig. Viktig. Ikke viktig. Ikke viktig for oss i øyeblikket – men kan bli det i fremtiden. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
Et legemiddelselskaps påvirkning på miljøet.
Et legemiddelselskaps påvirkning på samfunnet (helsesektoren og pasienter).
Et legemiddelselskaps standarder for forretningsetikk (ansvarlighet, integritet, etikk osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 3 av 10.
Hvor VIKTIG er følgende for PASIENTENE ORGANISASJONEN DIN REPRESENTERER?

  Svært viktig. Viktig. Ikke viktig. Ikke viktig for dem i øyeblikket – men kan bli det i fremtiden. Ikke relevant for dem. Vet ikke.
Et legemiddelselskaps påvirkning på miljøet.
Et legemiddelselskaps påvirkning på samfunnet (helsesektoren og pasienter).
Et legemiddelselskaps standarder for forretningsetikk (ansvarlighet, integritet, etikk osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 4 av 10.
Når du DAVGJØR hvilke legemiddelselskap du ønsker at organisasjonen din skal HA EN RELASJON TIL, tar du da hensyn til noe av følgende?

Selskapets innsats for å:

  Alltid. Av og til. Nei. Nei – men vi har planer om å gjøre det. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vi arbeider ikke (eller planlegger ikke å arbeide) med noe legemiddelselskap. Vet ikke.
Beskytte miljøet (E for «environment»).
Ta opp sosiale eller samfunnsmessige problemstillinger (S for «social»).
Sikre ansvarlig forretningsetikk (G for «governance»).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 5 av 10.
Hvor GODT KOMMUNISERER legemiddelselskaper om sine ESG-aktiviteter til PASIENTORGANISASJONEN DIN (utover å bare publisere ESG-rapporter på selskapets nettside)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 6 av 10.
Hvor LETT er det for organisasjonen din å FINNE NYTTIG INFORMASJON om legemiddelselskapenes ESG-målsetninger og -tiltak?

  Enkelt hva gjelder de fleste selskapene. Vanskelig hva gjelder de fleste selskapene. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
ESG-målsetninger.
ESG-tiltak.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 7 av 10.
Hvilke av følgende utsagn tror du er SANNE sett fra ORGANISASJONENS STÅSTED?

For hvert utsagn kan du angi det mest relevante alternativet for organisasjonen din.

  Sant. Sant – og det oppfattes generelt slik av legemiddelind. Sant – men det oppfattes generelt IKKE slik av legemiddelindustrien. Usant. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
Menneskets helse og miljøvern er forbundet med hverandre.
Selskapers åpenhet og god forretningsetikk er forbundet med hverandre.
Et legemiddelselskap kan forbedre det forretningsmessige omdømmet ved å prestere innen ESG.
Når legemiddelindustrien setter fokus på pasienter, fører det til vesentlige forbedringer for samfunnet.
Et legemiddelselskap må sørge for at produktene deres har en positiv påvirkning på pasientenes livskvalitet.
ESG-strategiene til et legemiddelselskap bør være de samme i alle landene de driver virksomhet i.
Et legemiddelselskap bør aktivt kommunisere om ESG-strategiene sine til alle eksterne interessenter.
Et legemiddelselskap bør inkludere mangfold, likestilling og inkludering i sine ESG-aktiviteter.
Et legemiddelselskaps innsats innen miljø- og samfunnsansvar (CSR) og dets resultater innen ESG er IKKE forbundet med hverandre.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 8 av 10.
Kan du gi forslag til hvordan PASIENTER KAN INVOLVERES i utformingen av ESG-strategiene til legemiddelselskapene?


(Hvis organisasjonen din synes at pasienter bør involveres.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Spørsmål 9 av 10.
Fra PASIENTENES STÅSTED, hvor viktig vil du si det er at LEGEMIDDELSELSKAPENE OPPTRER PÅ FØLGENDE MÅTER for å ...

forbedre miljøet («E»),
opptre på vegne av samfunnet («S»),
forbedre standarder for forretningsetikk («G»).

På en skala fra 1 til 5, der 5 = «svært viktig» og 1 = «ikke viktig» …

MILJØ

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
Er åpne om selskapets miljøpåvirkning (for eksempel karbonavtrykk, ren energi osv.).
Støtter aktivt den nasjonale helsesektorens målsetninger innen miljøvern.
Reduserer selskapets miljøpåvirkning – fra forskning til kliniske studier, produksjon og distribusjon.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* SAMFUNN

På en skala fra 1 til 5, der 5 = «svært viktig» og 1 = «ikke viktig» …

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
Gjør en tydelig innsats for å sørge for at den nasjonale helsesektoren er økonomisk bærekraftig.
Samhandler med et mangfold av pasientgrupper verden over for å bidra til innovasjon og likestilling innen helse.
Støtter alle aspekter av pasientenes helse (slik som tilgang til diagnose, helsekunnskap, fremmer pasienters interesse osv.).
Forbedrer pasienters tilgang til selskapets medisiner (for eksempel gjennom fleksible prisstrategier, ordninger for pasienttilgang, støtte til utvikling av infrastruktur i helsesektoren osv.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* FORRETNINGSETIKKK

På en skala fra 1 til 5, der 5 = «svært viktig» og 1 = «ikke viktig» …

  5. 4. 3. 2. 1. Ikke relevant for organisasjonen vår. Vet ikke.
Er åpne om selskapets resultater av ESG-strategiene (i alle land der produktene selges) – rapportert i forhold til selskapets målsetninger.
Sikrer pasientenes personopplysninger.
Krever at selskapets ESG-standarder overholdes av tredjeparts underleverandører.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Og til slutt, spørsmål 10 av 10.
HVA ønsker organisasjonen din ALLER MEST Å SE at legemiddelselskapene ABSOLUTT INKLUDERER i sine strategier for miljø (E), sosiale forhold (S) og forretningsetikk (G)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* TAKK for at du deler dine synspunkter i denne undersøkelsen om legemiddelselskapers ESG-mål og -strategier.

Som pasientgrupperepresentant som besvarer denne undersøkelsen, har du rett til å motta et GRATIS EKSEMPLAR av RESULTATENE AV UNDERSØKELSEN når de publiseres (ultimo oktober 2023), om du ønsker det.
For å få det gratis eksemplaret må du svare på de følgende fire spørsmålene om kontaktopplysningene dine nedenfor (opplysningene holdes konfidensielle).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Ønsker du at ORGANISASJONEN DIN skal oppgis som en av deltakerne i undersøkelsen, og oppføres i den publiserte resultatrapporten til undersøkelsen (ultimo oktober 2023)?

Question Title

* Hvis «Ja», ber vi deg skrive inn organisasjonens navn her (med mindre du har skrevet det inn ovenfor).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Takk for at du deler dine synspunkter.

Dette avslutter denne spørreundersøkelsen fra juli/august 2023 til oktober 2023 om pasientgruppers synspunkter på legemiddelindustriens påvirkning på miljø og samfunn. Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert i slutten av oktober 2023.

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen, kan du sende en e-post til dr. Alexandra Wyke, adm.dir. i PatientView, på: alexwyke @ patient-view.com


Slutt på undersøkelsen.

Klikk på «SEND» nedenfor for å lagre svarene dine.
Etter at du har klikket på «SEND», omdirigeres du til en side på nettstedet til PatientView som gir litt mer informasjon om denne ESG-undersøkelsen.

T