Kulde- og varmepumpebransjens veiledning for lavrisiko installasjon av anlegg med giftige og/eller brennbare lav-GWP kuldemedier. Den er laget av Norconsult på oppdrag for NOVAP, VKE og NKF.
 
Ved å fylle ut skjemaet får du tilgang til veilederen.

Question Title

* 1. Kontaktinfo:

Question Title

* 2. Ansvarlig person

Question Title

* 3. Jeg bekrefter følgende:

Har du innspill eller kommentarer, ta kontakt med oss.

T