Norske Felleskjøp har gjennomført kurs i korn og kraftfôrpolitikk hvert år siden 2009 for tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner. Vi ønsker velkommen til kurset som i 2019 vil bli gjennomført mandag 14. januar og tirsdag 12. februar i Schweigaardsgate 34 E, Oslo. Kurset er gratis.

Se programmet her

Question Title

* 1. Kurset arrangeres på to dager med samme innhold. Jeg ønsker å delta

Question Title

* 2. Vennligst oppgi navn og kontakt-informasjon

Question Title

* 3. Mitt viktigste spørsmål i forbindelse med norsk korn- og kraftforpolitikk er:

T