Screen Reader Mode Icon

Spørreundersøkelse for festival- og helårsarrangører

Utviklerbyrået Feed arbeider med en digital plattform for festival- og helårsarrangører. For å kartlegge behovene, ber vi derfor bransjen komme med innspill gjennom denne undersøkelsen. Undersøkelsen tar ca. 2 minutter.

Question Title

* 1. Din organisasjon er:

Question Title

* 2. Per i dag, hva bruker din organisasjon hvert år på digitale tjenester (utvikling av nettside & app)?

Question Title

* 3. Per i dag, hva bruker din organisasjon hvert år på design?

Question Title

* 4. Når var forrige gang dere byttet nettside?

Question Title

* 5. Hva er hovedmålet(ene) med nettsiden deres? Velg opp til tre viktigste mål.

Question Title

* 6. Hva er den (de) største utfordring(ene) dere har i dag når det gjelder utvikling av deres nettside?

Question Title

* 7. Har din organisasjon brukt streamingtjenester for konserter eller arrangementer før?

Question Title

* 8. Hvor mye tech/IT/digital kunnskap om nettsidebygging har dere per i dag?

Question Title

* 9. Hvilke type CMS (content management system) bruker din organisasjon per dags dato?

Question Title

* 10. Hvor pleier din organisasjon å hente inn kompetanse på digitale tjenester (f.eks. ved bytte av nettside eller streaming-tjenester)?

Question Title

* 11. Spørreundersøkelsen er anonym, men du kan opplyse navnet 
på din organisasjon om ønskelig:

0 av 11 besvart
 

T