Sammen kan vi gjøre det enklere å få tak i riktig kompetanse neste gang

En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i 2023.
 
  • Hver fjerde opplever at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse.
  • 10 prosent har vært nødt til å ansette lavere eller annen kompetanse enn ønsket. 

For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse, ber vi deg bruke litt av tiden din på å svare på denne undersøkelsen. Det tar ca. 5 minutter. Opplysningene du gir, behandles fortrolig og vil bli anonymisert for alle tenkelige presentasjonsformål.

Vi ønsker å kartlegge behovet for kompetanse i namdalske virksomheter. Målet er å presentere et samlet kompetansebehov, som gir politikere og utdanningsinstitusjoner et best mulig beslutningsgrunnlag når morgendagens utdanningstilbud utformes.

Kompetansekartleggingen er et samarbeid mellom Namdal næringsforening, Namdalskysten næringsforening, Namdal regionråd, Kompetanseforum Namdal og Namdal studiesenter.
                    
 
Med hilsen
 
Namdalskysten næringsforening                  Namdal næringsforening
Lars Fr. Mørch                                                    Amund Lein
Daglig leder                                                        Daglig leder    
 
 
Namdal regionråd
Narve Nordmelan
Daglig leder
         

T